Nabożeństwo Słowa Bożego na Niedzielę Miłosierdzia przeżywaną w domu

18 kwietnia 2020

Aby głęboko przeżyć Niedzielę Miłosierdzia bez wychodzenia z domu, przygotowano dla Was nabożeństwo Słowa Bożego.

Instrukcja :

 • Nabożeństwo można odprawić w dowolnym momencie pomiędzy sobotnim wieczorem a wieczorem w niedzielę.
 • Ten sposób odprawienia nabożeństwa wymaga obecności co najmniej dwóch osób.
 • Najlepiej odprawić je w gronie rodziny.
 • Jeśli jesteś sam/sama, można po prostu przeczytać to nabożeństwo w samotności serca i w jedności z Kościołem. Można również modlić się, oglądając transmisję mszy świętej w telewizji lub internecie.
 • Prosty krzyż czy krucyfiks powinien znajdować się w pokoju.
 • Zapalamy jedną lub kilka świec, które ustawiamy na niepalnym podłożu.
 • Jeśli mamy ogród, zerwijmy kilka kwiatów, ten akcent podkreśli radosny wymiar nadchodzącej Wielkanocy.
 • Wyznaczamy osobę, która poprowadzi modlitwę.
 • Prowadzący decyduje o długości momentów ciszy.
 • Wyznaczamy, kto czyta poszczególne czytania.
 • Przygotowujemy wcześniej modlitwę wiernych i wyznaczamy osobę, która ją przeczyta lub wypowie z serca.
 • Możemy przygotować też odpowiednie pieśni.
 • Warto uprzednio zdecydować, czy chcemy odczytywać lub śpiewać Sekwencję Paschalną.

* * *

Druga Niedziela Wielkanocy

Niedziela Bożego Miłosierdzia

«Bo Jego miłość jest wieczna»

Prowadzący mówi:

Bracia i siostry,

niedziela, pierwszy dzień tygodnia,
jest dla nas, chrześcijan, dniem Pańskim,
dniem ustanowionym by świętować Zmartwychwstanie.
A dziś, w drugą niedzielę Wielkanocy,
ile byśmy oddali, żeby tylko wyjść z naszych domów
i pójść do naszych parafialnych kościołów,
by tam dołączyć do zgromadzenia braci i sióstr,
zgromadzenia, w którym to ponownie będzie nam dane
skosztować Ciała Chrystusa
i doświadczać Jego prawdziwej obecności.
Ach, bracia i siostry, jakże nasze serca płoną
w tę świętą niedzielę, by uczestniczyć w ofierze Pańskiej,
tak byśmy, posileni i umocnieni,
mogli stać się dla bliźnich tym, cośmy otrzymali:
Ciałem Chrystusa kochającym tych, którzy są na świecie
i kochającym ich aż do końca.

 

Tymczasem w tę Niedzielę Bożego Miłosierdzia
doświadczamy w naszym życiu
zmartwień o dzień dzisiejszy, strachu o przyszłość,
doświaczamy żalu, cierpienia, a niektórzy nawet śmierci.
Jak to być może, że w czasie,
gdy najbardziej potrzebujemy
łask płynących z mszy świętej
nasze drzwi muszą być zaryglowane, a my w izolacji!

Bracie i siostry, nie bądźmy smutni:
On naprawdę zmartwychwstał!
Jesteśmy zamknięci w domach?
To nieistotne:
Jezus zmartwychwstały będzie tu pośrodku nas!
I z pewnością nam powie:
„Mój pokój i moja radość niech będą z wami!”.

Ależ tak,
jeśli gromadzimy się tu, by modlić się w Jego imię,
Jesus Chrystus z pewnością jest pośród nas.
Ależ tak, skoro będziemy odczytywać Boże Słowo Kościoła,
On, Słowo Boże, będzie tu obecny pośród nas
i nie miejmy wątpliwości, będzie do nas mówił.

Pauza

Panie Jezu, teraz – gdy nie możemy uczestniczyć w Eucharystii – jeszcze bardziej niż zwykle oczekujesz od nas, byśmy wchodzili w tajemnicę Twej Ofiary oraz kochali naszych bliźnich, jak Ty nas umiłowałeś.

Po chwili ciszy wszyscy wstają i robią znak krzyża, mówiąc :

W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego, Amen.

Prowadzący kontynuuje :

By przygotować się na przyjęcie słowa Bożego
i by nas ono uzdrowiło,
uznajmy, że jesteśmy grzeszni.

 

Odmawiamy modlitwę pokutną, np.:

Prowadzący: Zmiłuj się nad nami, Panie.
Reszta: Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Prowadzący: Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
Reszta: I daj nam swoje zbawienie.

Prowadzący prosi o odpuszczenie grzechów:

Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Reszta: Amen.

 

Mówimy albo śpiewamy:

 

Panie, zmiłuj się nad nami
Panie, zmiłuj się nad nami
Chryste, zmiłuj się nad nami
Chryste, zmiłuj się nad nami
Panie, zmiłuj się nad nami
Panie, zmiłuj się nad nami

Śpiewamy lub uroczyście odczytujemy Gloria. 

 

Gloria in excelsis Deo

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus Te,
benedicimus Te,
adoramus Te,
glorificamus Te.
Gratias agimus Tibi
propter magnam gloriam Tuam,
Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili Unigenite,
Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris:
Qui tollis peccata mundi
miserere nobis;
Qui tollis peccata mundi
suscipe deprecationem nostram,
Qui sedes ad dexteram Patris
miserere nobis.
Quoniam Tu solus Sanctus,
Tu solus Dominus,
Tu solus Altissimus,
Iesu Christe,
Cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris.
Amen.

 

Chwała na wysokości Bogu

a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Chwalimy Cię,
Błogosławimy Cię,
Wielbimy Cię,
Wysławiamy Cię.
Dzięki Ci składamy,
bo wielka jest chwała Twoja.
Panie Boże, Królu nieba,
Boże Ojcze wszechmogący.
Panie, Synu Jednorodzony,
Jezu Chryste.
Panie Boże, Baranku Boży,
Synu Ojca.
Który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Który gładzisz grzechy świata,
przyjm błaganie nasze.
Który siedzisz po prawicy Ojca,
zmiłuj się nad nami.
Albowiem tylko Tyś jest święty,
Tylko Tyś jest Panem,
Tylko Tyś Najwyższy,
Jezu Chryste,
Z Duchem Świętym,
w chwale Boga Ojca.
Amen.

 

Prowadzący:

Boże, Ty przez Twojego Syna pokonałeś śmierć
i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego,
spraw, abyśmy świętując Zmartwychwstanie Pańskie,
zostali odnowieni przez Ducha Świętego
i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Reszta: Amen.

 

Czytający stoi, reszta wiernych siedzi..

 

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Dziejów Apostolskich [Dz 2, 42-47]

Bracia trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie.

Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby.

Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im tych, którzy dostępowali zbawienia.

Oto słowo Boże. 

 

Reszta: Bogu niech będą dzięki

 

Czytający lub śpiewający psalm stoi, reszta siedzi.

 

PSALM 118 (117)

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

lub: Alleluja, alleluja, alleluja.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech bojący się Pana głoszą:
« Jego łaska na wieki ».

Refren.

Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł,
lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią,
On stał się moim Zbawcą.

Refren.

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się w nim i weselmy.

 

Refren.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Czytanie z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła [1 P 1, 3-9]

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą do zbawienia, gotowego na to, aby się objawić w czasie ostatecznym.

Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku przez różnorodne doświadczenia. Przez to wartość waszej wiary okaże się wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy choć nie widzieliście Go, miłujecie Go. Teraz wierzycie w Niego, chociaż nie widzieliście. Natomiast wierząc, ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągnięcie cel waszej wiary: zbawienie dusz.

 

Oto słowo Boże.

 

Reszta: Bogu niech będą dzięki

 

Sekwencja Paschalna
Jeśli uznamy za słuszne, można opuścić sekwencję.

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

 

EWANGELIA

Wszyscy wstają. Ewangelia jest odczytywana. by podkreślić wielkanocną radość, śpiewamy Alleluja.

Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Alleluja! Alleluja! Alleluja!

 

Słowa Ewangelii według św. Jana [J 20, 19-31]

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: « Pokój wam! » A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekł do nich: « Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam ». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: « Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane ».

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: « Widzieliśmy Pana! »

Ale on rzekł do nich: « Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę ».

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: « Pokój wam! » Następnie rzekł do Tomasza: « Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym ».

Tomasz Mu odpowiedział: « Pan mój i Bóg mój! »

Powiedział mu Jezus: « Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli ».

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

 

Po zakończeniu Ewangelii ponownie wszyscy radośnie śpiewają:

 

Alleluja! Alleluja! Alleluja!

 

Wszyscy siadają. Żadna aklamacja nie kończy czytania Ewangelii, a prowadzący czyta werset, podając go wszystkim jak echo do rozważania w ciszy:

«Jego miłość jest wieczna»

3 minut poświęcamy na medytację i ciszę.

KANTYK

Dla chętnych: wstajemy i śpiewamy pieśń lub uroczyście odczytujemy:

Refren: Radosna Światłości,
Prawdziwa Jedyna Mądrości,
Jezu Chryste, Panie nasz.

 

1. Tobie śpiewamy, Synu Maryi,
Oblubienicy wolnej od skazy,
żeś raczył przyjąć człowiecze ciało,
Ty, który źródłem jesteś Jasności.

2. Tyś jest odwiecznie Jednorodzony,
Tyś jest Odblaskiem Ojca Światłości,
udrękę nocy Ty z nas usuwasz
i dusze świętych Ty sam oświecasz.

3. Z Twojego wnętrza pochodzi światłość,
rozjaśnia myśli i budzi serce,
Ty, który dźwigasz i zbawiasz ludzi,
racz nas zachować od zła wszelkiego.

4. Niech nasze dusze spoczną w pokoju,
gdy Cię poznają i umiłują,
niech nasze oczy patrzą bez końca
na Twoją Światłość niewysłowioną.

5. Abyśmy wreszcie wolni od grzechu
i pokonawszy lęki tej ziemi
czerpali siłę z Twojego życia,
z Ciebie jest bowiem nasze istnienie.

6. Spraw, niechaj zstąpi na nas Duch Święty,
w którym wołamy do Boga: Ojcze,
niech Jego rosa ożywi duszę,
niech nas napełnią królewskie dary.

7. Tobie śpiewamy, Miłości Ojca,
Ciebie sławimy w niezmiennej chwale.
Ty, co w światłości Ducha zasiadasz,
który jak Pieczęć błyszczy jedności.

Potem wszyscy wstają i wyznają wiarę recytując Symbol Apostolski:

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi
i w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego Jedynego,
Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego.
Narodził się z Marii Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i, pogrzebion,
zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny,
Świętych obcowanie (społeczność Świętych),
grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny.
Amen

Wszyscy stoją i modlą się modlitwą powszechną przygotowaną przez domowników lub według poniższego wzoru. Pomiędzy wezwaniami pozostawiamy chwilę ciszy.

Prowadzący:

Silni wiarą tych, którzy wierzą, a nie widzieli,
skierujmy do naszego miłosiernego Ojca tę modlitwę:

Prowadzący: Bo Twoja miłość jest wieczna!
Wszyscy: Bo Twoja miłość jest wieczna!

Panie Boże,
wylej łaskę Twego miłosierdzia
na swój Kościół.

Wszyscy: Bo Twoja miłość jest wieczna!

Ześlij Ducha wiary
na tych, którzy wątpią w miłosierdzie.

Wszyscy: Bo Twoja miłość jest wieczna!

Udziel Ducha pokoju i zgody
wszystkim naszym rodzinom.

Wszyscy: Bo Twoja miłość jest wieczna!

Obdarz radością wszystkich tych,
którzy cierpią z powodu izolacji.

Wszyscy: Bo Twoja miłość jest wieczna!

Wspieraj odwagą i bezinteresowności tych,
którzy opiekują się chorymi
oraz by wynaleźli odpowiedni lek.

Wszyscy: Bo Twoja miłość jest wieczna!

Przyjdź z pomocą
osobom w szpitalach i ich rodzinom.

Wszyscy: Bo Twoja miłość jest wieczna!

W Twoim miłosierdziu, otwórz naszym zmarłym
bramy życia wiecznego.

Wszyscy: Bo Twoja miłość jest wieczna!

W tym momencie wszyscy obecni mogą dorzucić swoje osobiste intencje i modlitwy. Po każdej z nich wspólnie mówimy:

Wszyscy: Bo Twoja miłość jest wieczna!

Wszyscy wstają, a prowadzący inicjuje Modlitwę Pańską.

Zjednoczeni w Duchu Świętym oraz w jedności z całym Kościołem ośmielamy się mówić, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus:

Mówimy albo śpiewamy:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw od złego.

I od razu dodajemy:

Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki.

Następnie prowadzący zachęca do przekazania sobie znaku pokoju:

Połączyliśmy nasze głosy z Chrystusem, by modlić się do Ojca. Jesteśmy synami w Synu. W miłości, która nas łączy, odnowieni przez Słowo Boże, przekażmy sobie znak pokoju, znak komunii, który otrzymujemy od Boga.

W zależności od sytuacji przekazujemy sobie znak pokoju przez podanie dłoni lub ukłon. Siadamy.

KOMUNIA DUCHOWA

Prowadzący mówi:

Choć nie możemy przyjąć komunii sakramentalnej podczas mszy świętej, papież Franciszek zachęca nas gorąco do komunii duchowej, nazywanej także „komunią pragnienia”. Módlmy się słowami zaproponowanymi przez papieża:

Klękam u Twoich stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Tobie skruchę mego serca, które pogrąża się w nicości i Twojej świętej obecności.

ks. Proboszcz

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Łk 10

Polecamy

Ciekawostki o parafii

Poznaj obecne i historyczne fakty


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
79 0.069106817245483