Święto patronalne paulinów

16 stycznia 2021

Wierności i wytrwałości w odwadze, aby całe życie iść za Chrystusem życzył współbraciom w dniu ich patronalnego święta przełożony generalny Zakonu Paulinów. W piątek zakonnicy obchodzili uroczystość ku czci św. Pawła Tebańczyka. To pierwszy pustelnik w historii Kościoła, który na egipskiej pustyni przez 90 lat w samotności modlił się za świat. Znalazł licznych naśladowców, przyczyniając się do rozwoju życia eremickiego i pustelniczego w całym basenie Morza Śródziemnego.

W uroczystość swego patriarchy św. Pawła Pierwszego Pustelnika zakonnicy zgromadzili się w Kaplicy Matki Bożej na wspólnotowej Mszy św. ,podczas której ponowili śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

– W czasie wielkich przemian dokonujących się w świecie, zmian w życiu Kościoła, życiu konsekrowanym, czasie lęków i niepokojów, trzeba nam z pokorą prosić Boga dawcę powołania o łaskę wierności i wytrwałości dla każdego paulina – mówił w homilii generał paulinów o. Arnold Chrapkowski.

Paulini obchodzili w piątek tzw. uroczystości wewnętrzne, kiedy w Kościele wspomina się św. Pawła Pierwszego Pustelnika. Świętowanie z udziałem wiernych a zwłaszcza dzieci, chociaż w bardzo ograniczonej formie, odbędzie się w najbliższą niedzielę.

Jak zauważa w rozmowie z KAI przełożony generalny Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski, zakonnicy starają się, przechowując duchowy depozyt św. Pawła, wciąż rozwijać w zmieniających się warunkach ideał życia w kontemplacji Boga, przy równoczesnym otwieraniu się na potrzeby współczesnego człowieka.

– To co jest ważne, co jest wezwaniem dla każdego paulina, niezależnie w jakim kraju posługuje to jest „eremityzm pragnienia” czy „eremityzm serca” – wyjaśnia o. Chrapkowski. Podkreślił, że drogi kontemplacji, mniszego stylu życia we wspólnocie i aktywności duszpasterskiej nie mogą się rozchodzić, to jest moc paulińskiego charyzmatu – podkreślił.

Generał paulinów zwrócił uwagę, nawiązując także do obecnej sytuacji czasu pandemii, że zarówno eremita Paweł jak i bł. Euzebiusz, który połączył rozproszonych pustelników w zakon, są przykładami jak nawet w odosobnieniu można być w duchowej wspólnocie.

– Pandemia sprawiła, że wielu stało się dziś podobnymi do nas pustelnikami – zauważył zakonnik i wyjaśniał dalej: „Jesteśmy od świata odseparowani, ale świat nie jest dla nas obojętny. To co dzieje się w świecie jest także częścią naszego powołania, bo jesteśmy w Kościele, Kościół jest w świecie i to nie zło, nie pandemia, to nie układy polityczne, ekonomiczne zależności, ale to Bóg rządzi światem” – podkreślił o. Chrapkowski.

Św. Paweł Pierwszy Pustelnik żył 113 w Egipcie na przełomie III i IV wieku. Ponad 90 lat spędził na pustyni, uciekając na nią przed prześladowcami. Właśnie tego świętego obrali w XIII w. na swego patrona pustelnicy wstępujący do powstającego wtedy na Węgrzech nowego zakonu. Od jego imienia wywodzi się potoczna nazwa paulinów, czyli Zakonu Św. Pawła Pierwszego Pustelnika.

Relikwie św. Pawła Pustelnika odnaleziono w XII wieku i przeniesiono do Konstantynopola. Podczas wojen krzyżowych o odzyskanie Ziemi Świętej zostały one zabrane i przewiezione do Wenecji, a następnie do Budapesztu. Spłonęły jednak podczas najazdu tureckiego na Europę w 1526 roku. Pozostały jedynie nieliczne, drobne części relikwii świętego Pawła pustelnika, przechowywane do dziś w klasztorach paulińskich.
Mimo burzliwych dziejów i trudnej historii, zwłaszcza podczas najazdów tureckich na Węgrzech, paulini nie tylko przetrwali, ale przeżywają rozwój.

W przeciągu wieków wzbogacili swoje przesłanie o działalność duszpasterską – zgodzili się bowiem w XV stuleciu obejmować parafie, a także o opiekę nad ruchem pielgrzymkowym – od 1382 roku Zakon sprawuje pieczę nad jednym z najważniejszych sanktuariów chrześcijańskiego świata – Jasną Górą.

Zdaniem referenta powołaniowego o. Savio Folcholza to właśnie Matka Najświętsza i Jasna Góra wciąż przyciągają młodych do Zakonu.

Także na Jasnej Górze swoją siedzibę ma Kuria Generalna – naczelna władza zakonu, na czele której stoi przełożony generalny. W Żarkach Leśniowie znajduje się klasztor nowicjacki zakonu. Paulini posiadają też własną uczelnię wyższą – Wyższe Seminarium Duchowne Paulinów, znajdujące się przy klasztorze na Skałce w Krakowie.

Obok tradycyjnych form duszpasterskich paulinów wciąż tworzone są nowe. Na Jasnej Górze, w paulińskich sanktuariach i parafiach działają różne grupy duszpasterskie, ruchy religijne, prowadzona jest bogata działalność, umożliwiająca religijny rozwój wiernych. Stąd tez aktywność medialna – zakonnicy prowadzą dwumiesięcznik „Jasna Góra”, Radio Jasna Góra, Biuro Prasowe, Jasnogórskie Centrum Informacji, strony internetowe czy Twitter (@JasnaGoraNews).

Działają też: chóry i zespoły muzyczne, Jasnogórski Instytut Maryjny, jasnogórska biblioteka, Telefon Zaufania, poradnie psychologiczno-religijne dla młodzieży, poradnia rodzinna, Centralny Ośrodek Krzewienia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Rodzina Różańcowa, Sodalicja Mariańska, Wspólnota bł. Euzebiusza, Amia św. Michała Archanioła i inne.

Obecnie paulini służą w ponad 70 klasztorach w 17 krajach świata.

Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy. Jest ona kluczem, który otwiera Serce Boga. Powinieneś mówić do Pana Jezusa również sercem, a nie tylko wargami. Co więcej, w pewnych przypadkach powinieneś mówić do Niego tylko sercem

św. Ojciec Pio

Polecamy

Ciekawostki o parafii

Poznaj obecne i historyczne fakty


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
80 0.05739688873291