Gdy Słowo stało się ciałem… - Uroczystość Zwiastowania NMP

25 marca 2022

„Zdrowaś Maryjo, łaski pełna…” Ileż to razy zdarzyło Ci się wypowiedzieć, a ile razy usłyszeć te słowa? Nie próbuj liczyć, ale pomyśl, że kiedyś w dziejach Zbawienia, około dziewięciu miesięcy przed przyjściem na świat Syna Bożego, anioł, który został posłany do zwykłej dziewczyny z Nazaretu o imieniu Maria, wymówił je po raz pierwszy. Kościół wspomina dziś to szczególne wydarzenie, jakim było spotkanie Archanioła Gabriela z Maryją, Zwiastowanie narodzin Zbawiciela. Oczywiście, kluczowa jest tutaj postać Jezusa, ale od wieków świat chrześcijański w tym dniu podkreśla również rolę Maryi, nadając wydarzeniu charakter maryjny. Co ciekawe, najstarszy wizerunek Maryi, który pochodzi z II wieku, przedstawia właśnie tę szczególną chwilę – moment Zwiastowania.

Pierwotnie Uroczystość Zwiastowania miała wielkie znaczenie liturgiczne, bo uważano ją za ‘święto Pańskie’, kładąc akcent na Wcielenie Chrystusa, wypełnienie zapowiedzi z raju o przyjściu Syna Boży, które rozpoczyna realizację Boskiego planu zbawienia.

Zwiastowanie, Święto prawdziwej wolności

Z czasem jednak święto stawało się coraz bardziej ‘maryjne’. Uwaga ludu koncentrowała się na Tej, która była ‘błogosławiona między niewiastami’. Jej ‘fiat – niech mi się stanie według twego słowa’ było ‘nowym stworzeniem’, nowym początkiem. Trudniejsza do przyjęcia i nieco abstrakcyjna prawda o Wcieleniu Chrystusa ustępowała miejsca obrazom i treściom związanym z Maryją, Jej spotkaniu z Archaniołem oraz z ludzką wolnością i decyzją, by opowiedzieć się za Bogiem lub przeciwko Niemu.

Kiedy przyglądamy się losom świętych i błogosławionych mówimy o ich historii, o tym jak ich wiara prowadziła na ołtarze. Mówiąc o Zwiastowaniu Pańskim, również warto odnieść się do przeszłości, pokazać dzieje tego święta. I tu – ponieważ cofamy się aż do pierwszych wieków działalności Kościoła – nie powinno być zaskoczenia, że pojawi się stwierdzenie, iż nie mamy precyzyjnych informacji o tym od kiedy i jak ono „zaistniało”, ani jak zostało wprowadzone.

Modlitwa do św. Rity dla starających się o dziecko

Wiemy, że w IV wieku, w Nazarecie wzniesiono bazylikę Zwiastowania, wiemy, że uroczystość pojawia się w tradycji Kościoła Wschodniego w V wieku. Natomiast na Zachodzie o świętowaniu tajemnicy Bożego Wcielenia mówi się od czasów papieża św. Grzegorz Wielkiego, który zmarł w 604 roku. Natomiast papież św. Sergiusza I, którego pontyfikat przypada na II połowę VII i sam początek VIII w. zalecał, aby świętu towarzyszyła uroczysta procesja – i wzmianki o takowych pojawiają się np. z terenu Francji.

Nie wiemy dokładnie, dlaczego Zwiastowanie obchodzone jest od wieków 25 marca. Dawniej sądzono, że ma to związek z Bożym Narodzeniem, które Wcielenie Syna Bożego poprzedza o 9 miesięcy. Dzisiaj badacze są jednak zdania, że wybór daty ma raczej związek ze świętem Paschy. Zwiastowanie to początek Życia, które jak klamrą spina męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.

Papież Benedykt XVI, w swojej książce ‘Duch liturgii’ zwraca uwagę, że w tradycji judaistycznej 25 marca był uważany za dzień stworzenia świata. Dlatego chrześcijanie obchodzili ten dzień jako wspomnienie poczęcia Jezusa, czyli Zwiastowanie.

Modlitwa Kamila Baczyńskiego do Bogarodzicy

W pobożności chrześcijańskiej Zwiastowanie jest upamiętnione przez dwie szczególne modlitwy – „Pozdrowienie Anielskie”, inaczej zwane „Zdrowaś Maryjo” oraz „Anioł Pański”.

Do XVI w. odmawiana była tylko pierwsza część „Zdrowaś Maryjo”, słowa Anioła i św. Elżbiety. Dopiero św. Pius V wprowadził resztę słów modlitwy, które odmawiamy do dzisiaj.

Ochrona życia i Zwiastowanie

Zwiastowanie jest także jednym z ważniejszych tematów w różnych przejawach sztuki religijnej, malarstwie i muzyce.

Warto też dodać, że uroczystość Zwiastowania Pańskiego skupia naszą uwagę na darze życia – Maryja wypowiadając fiat stała się matką, Matką Boga. Dlatego też na 25 marca przypada Dzień Świętości Życia.

za deon.pl

Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy. Jest ona kluczem, który otwiera Serce Boga. Powinieneś mówić do Pana Jezusa również sercem, a nie tylko wargami. Co więcej, w pewnych przypadkach powinieneś mówić do Niego tylko sercem

św. Ojciec Pio

Polecamy

Ciekawostki o parafii

Poznaj obecne i historyczne fakty


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
80 0.047491073608398