Msza św. na Inaugurację nowego roku akademickiego AKP w Bydgoszczy

7 października 2023

„Moda na nihilizm wytworzyła w świecie duchową pustynię, na której człowiek się dusi” – mówił bp Krzysztof Włodarczyk podczas Mszy św. w kościele św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Modlitwa zainaugurowała nowy rok akademicki w Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.

W czasie homilii ordynariusz nawiązał do słynnego psychoterapeuty żydowskiego pochodzenia – Viktora Frankla – który podkreślał, że najbardziej elementarnym pragnieniem człowieka jest potrzeba sensu życia. Dodał, że pytanie o ten sens stawiane jest w centrum encykliki „Fides et ratio”. – Jan Paweł II nie zniechęca się pewnym kryzysem, jaki dotknął świat kultury. Dostrzega, że człowiek zmęczył się poszukiwaniem ostatecznego sensu życia i zrezygnował z poszukiwania prawdy – dodał.

Jak zauważył bp Włodarczyk, człowiek ucieka od refleksji nad nieuchronnością śmierci. Uwierzył, że może skutecznie realizować swoje zamierzenia bez Boga i przykazań. – Współcześni ludzie zagubili też często egzystencjalny niepokój. Moda na nihilizm wytworzyła w świecie duchową pustynię, na której człowiek się dusi – mówił, podkreślając, że porządek stworzenia i historia świata wołają o dopełnienie w Bogu. – Człowiek XXI wieku sądzi, że stał się dorosły, uwalniając się od mitów i religii, wyjaśnił wiele zagadek na drogach nauki, zbudował imponujące statki kosmiczne, rozwinął medycynę i technikę komunikowania w erze komputerów. Ale niestety, ten sam człowiek, dumny ze swych osiągnięć, paradoksalnie przestraszył się swoich wytworów i zaczął się ich lękać – mówił.

Ordynariusz bydgoski dodał, że coraz częściej mówi się w środowiskach uniwersyteckich, a także wśród polityków o potrzebie etyki, która by broniła człowieka przed nim samym. – Objawienie Boże jest tym głównym źródłem ludzkiego poznania. Ono otwiera przed człowiekiem nowe horyzonty – powiedział, zachęcając obecnych, by odczytywali siebie w świetle Słowa Bożego.

Biskup Włodarczyk nawiązał do słów papieża Benedykta XVI, który na zakończenie Światowych Dni Młodzieży w Kolonii w 2005 roku powiedział: „Na szerokich połaciach świata występuje dzisiaj dziwne zapominanie o Bogu. Wydaje się, że wszystko toczy się jednakowo także bez Niego. Jednocześnie jednak występuje też poczucie frustracji, niezadowolenia z wszystkiego i z wszystkich”. – W tych słowach zawiera się cała aktualność encykliki „Fides et ratio”. Wydaje się, że ten ideologiczny hałas wyrażany hasłami: fundamentalizm, ograniczenie wolności, religijny dyktat, zrodził się bardziej z uprzedzeń niż z dobrej woli poszukiwania sensu – powiedział.

Według biskupa w encyklice tej wyraźnie wybrzmiewa, że sens ma związek z bezpieczeństwem wyrosłym na gruncie możliwości jakiegoś pojęcia rzeczywistości z wiarą. – Odniesienie do Boga – Absolutu stabilizuje płynność poszukiwań. Nie tylko da się opisać ten Absolut, ale bezpośrednio od Niego wiemy, jak mamy żyć, czego mamy unikać, a co pielęgnować. To rodzaj mapy, która pozwala przemieszczać się ludzkości ku zdefiniowanemu już celowi – powiedział.

Na zakończenie bp zaznaczył, że serce przeniknięte wiarą, karmione modlitwą i sakramentami świętymi niosą odpowiedź na pytania, szczególnie te o sens życia, cierpienia, osamotnienia czy niesprawiedliwości.

Z okazji inauguracji nowego roku akademickiego senat uczelni przyznał ordynariuszowi diecezji złoty medal „Sapientiae Servientes” („W służbie mądrości”) – w uznaniu za zasługi oraz współpracę, w szczególności w zakresie Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger-Benedykt XVI, Kongresu „Jeden świat – wiele kultur” czy Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. – Postawa, otwartość, wielka życzliwość i prostota księdza biskupa, dały się odczuć całej społeczności uczelni – od momentu jego przybycia do diecezji bydgoskiej. W sytuacji, kiedy jesteśmy uczelnią mocno opartą na wartościach chrześcijańskiej Europy, to wsparcie z jego strony jest niezwykle cenne i ważne – dodała rektor Akademii Kujawsko-Pomorskiem, prof. uczelni dr Helena Czakowska.

Uczelnia oferuje osiemnaście kierunków kształcenia. Nowością jest m.in. psychokryminalistyka.

tekst i zdjęcia Marcin Jarzębowski

za diecezja.bydgoszcz.pl

Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy. Jest ona kluczem, który otwiera Serce Boga. Powinieneś mówić do Pana Jezusa również sercem, a nie tylko wargami. Co więcej, w pewnych przypadkach powinieneś mówić do Niego tylko sercem

św. Ojciec Pio

Polecamy

Ciekawostki o parafii

Poznaj obecne i historyczne fakty


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
80 0.057953119277954