Sejm przypomina o roli ks. Blachnickiego w wychowaniu młodych

26 lutego 2017

Ks. Franciszek Blachnicki to człowiek, którego warto uczcić, bo odegrał bardzo wielką rolę w wychowaniu młodych do przejęcia odpowiedzialności za ojczyznę – powiedział KAI ks. Marek Sędek, krajowy moderator Ruchu Światło-Życie.

Liczbą 430 głosów Sejm RP przyjął 24 lutego uchwałę, będącą wyrazem hołdu ks. Franciszkowi Blachnickiemu, „wielkiemu patriocie, żołnierzowi, duchownemu i działaczowi społecznemu” oraz docenił „jego wkład w rozwój moralny wielu pokoleń”. 27 lutego przypada 30. rocznica śmierci twórcy Ruchu Światło-Życie.

Uchwała jest inicjatywą grupy posłów należących m.in. do parlamentarnego zespołu członków i sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

„Chcemy, żeby poprzez to przesłanie – jest nim dla całego narodu ta uchwała – dotarło do wszystkich Polaków, że ks. Franciszek Blachnicki to człowiek, którego warto uczcić, bo odegrał bardzo wielką rolę w wychowaniu młodych do przejęcia odpowiedzialności za ojczyznę. To wychowanie miało wymiar duchowy (był kapłanem, założył ruch religijny), ale też wymiar formacji postaw prospołecznych” – podkreślił w rozmowie z KAI ks. Marek Sędek.

„Chcemy, żeby to zostało wypowiedziane i przyjęte przez cały parlament Rzeczpospolitej Polskiej: jego osoba wywarła wielki wpływ na kształtowanie pokoleń, którym zawdzięczamy wolność i suwerenność naszej ojczyzny” – przypomniał krajowy moderator Ruchu Światło-Życie.

W czwartek na sali plenarnej Sejmu odbyła się debata nad tekstem uchwały. W uchwale zaznaczono, że ks. Franciszek Blachnicki poświęcił całe swoje życie dobru ojczyzny. Walczył jako żołnierz w kampanii wrześniowej, działał w konspiracji, był osadzony w obozie koncentracyjnym, po wojnie był prześladowany przez komunistyczne służby bezpieczeństwa. Jego działalność społeczna oparta była na uniwersalnych wartościach, kształtowała postawy moralne narodu. Jako twórca Ruchu Światło – Życie wychowywał młodzież i dorosłych w duchu patriotyzmu, moralności i odpowiedzialności.

Dlatego Sejm RP – doceniając zasługi ks. Blachnickiego „dla Narodu Polskiego oraz jego wkład w rozwój moralny wielu pokoleń” – składa cześć jego pamięci.

Sprawozdawca projektu uchwały Anna Sobecka (PiS) przypomniała w czwartek, że początki Ruchu Światło-Życie sięgają pierwszej „oazy”, czyli wyjazdu rekolekcyjnego o charakterze przeżyciowym, który odbył się w 1954 roku z udziałem ministrantów. Praca formacyjna zapoczątkowana w oazie, była kontynuowana w małej grupie w parafii. Ks. Blachnicki opracował potrzebne do niej pomoce.

W ten sposób oazy rozwinęły się w ruch, którego celem jest wychowanie dojrzałych chrześcijan. Pomimo wielu różnych trudności – przede wszystkim represji władz – ruch rozwinął się w Polsce bardzo szybko, przeniknął też do Bułgarii, Brazylii, na Litwę, do Czech, Niemiec, Austrii. Jest obecny na Białorusi, Ukrainie, w Irlandii i Wielkiej Brytanii.

W dyskusji nad uchwałą poseł Robert Telus, zgłosił poprawkę informującą o tym, że patronat nad obchodami 30. rocznicy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego miałby sprawować prezydent RP Andrzej Duda.

Sam wywodzący się z ruchu oazowego poseł Telus przypomniał, że ks. Blachnickiego nazywano w bliskich mu kręgach po prostu „ojcem”, a wartości, które głosił, jego wychowankowie pracujący dziś w różnych sferach społecznych starają się głosić w codziennym życiu.

Bogusław Sonik (PO) poinformował, że Platforma Obywatelska popiera uchwałę. Przypomniał m.in., że ruch oazowy był solą w oku władz komunistycznych. „Śledzono organizatorów, nakładano mandaty, stosowano inne szykany wobec gospodarzy udzielających gościny oazowcom. Ale komuniści nie byli w stanie powstrzymać dynamiki rozwoju dzieła ks. Blachnickiego, którego przez całe życie najwyraźniej prowadził Duch Święty” – powiedział Sonik.

Uchwałę poprą także posłowie Nowoczesnej, o czym poinformował poseł Grzegorz Furgo. Komisja kultury i środków przekazu zarekomendowała posłom jednogłośne przyjęcie uchwały.

Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987) podczas II wojny światowej walczył jako ochotnik w kampanii wrześniowej. Brał też udział w tworzeniu konspiracji antyhitlerowskiej w ramach Polskiej Organizacji Partyzanckiej i Związku Walki Zbrojnej. Był aresztowany przez gestapo, osadzony w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, skazany na karę śmierci, więziony następnie w więzieniach i obozach III Rzeszy.

W oczekiwaniu na wykonanie wyroku odkrył drogę wiary. Po ułaskawieniu był więziony w oflagach III Rzeszy, a po zakończeniu wojny wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, które ukończył w 1950 r.

W projekcie uchwały podkreśla się, że był wizjonerem nowego ładu w Europie („ post-sovieticum”), kwestionującego pojałtański system podporządkowania ZSRR wschodniej części naszego kontynentu, przygotowującego ludzi gotowych przyjąć odpowiedzialność za życie swoich narodów w nowej rzeczywistości.

Był także inicjatorem współpracy suwerennych narodów europejskich w latach 80. oraz twórcą Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów – stowarzyszenia skupiającego Polaków i przedstawicieli innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej wokół idei tzw. suwerenności wewnętrznej bazującej na personalizmie chrześcijańskim.

Ks. Blachnicki był jednym z najdłużej prześladowanych duchownych katolickich w czasach PRL. Zorganizowano przeciwko niemu wiele prowokacji. W stanie wojennym rozsyłano za nim listy gończe i postawiono mu zarzut zdrady kraju. Jego działalność społeczno-patriotyczna była rozpracowywana przez polskie i niemieckie służby bezpieczeństwa. Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1994) i Krzyżem Oświęcimskim (1995).

Ks. Blachnicki był też wybitnym teologiem pastoralistą, profesorem KUL. Formy jego działalności duszpasterskiej były wspierane przez kard. Karola Wojtyłę – Jana Pawła II, którego zainspirowały do podjęcia idei Światowych Dni Młodzieży. Był także działaczem trzeźwościowym, twórcą Krucjaty Wstrzemięźliwości, a następnie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, zrzeszającej setki tysięcy abstynentów i propagującej styl życia wolny od nałogów i uzależnień.

Ruch Światło-Życie został założony przez ks. Blachnickiego w latach 50. Jego celem była formacja dojrzałych chrześcijan, przeżywających swą wiarę w sposób głęboki i żywy. W ciągu kilkudziesięciu lat przez ruch oazowy przeszło kilka pokoleń młodych katolików.

4 listopada 1987 Fundacja Jana Pawła II w Rzymie przyznała Ruchowi Światło-Życie nagrodę „za bezprecedensową w Europie Środkowej pracę nad formacją religijną i moralną polskiej młodzieży, zmierzającą do ukształtowania w niej postawy pełnej odpowiedzialności za życie Kościoła i własnego narodu”.

Obecnie w Polsce w Ruch Światło-Życie zaangażowanych jest 90-100 tys. osób, z czego ok. 35 tys. to małżonkowie zgromadzeni w kręgach Domowego Kościoła, a reszta to grupy dziecięce oraz dorośli formujący się w tzw. Oazie Dorosłych.

Ruch rozwija się w 40 krajach na wszystkich kontynentach, m.in. w Chinach, Filipinach, Turkmenistanie, Afryce, Kenii, Zambii, Brazylii i Boliwii.

Trwający obecnie proces beatyfikacyjny kapłana jest bliski ukończenia. 30 września 2015 roku papież Franciszek podpisał dekret Kongregacji ds. Kanonizacyjnych stwierdzający heroiczność cnót czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Ciekawostki o parafii

Poznaj obecne i historyczne fakty


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
76 0.065170049667358